top of page
blank.jpg
BetterBreathing logo v.1_edited.jpg

"Människan klarar sig veckor utan mat och dagar utan vatten, men bara några få minuter utan syre. Det säger en del om hur viktig andningen är för vår överlevnad. Med det sagt så krävs det egentligen enbart att vi andas för att kroppen ska få i sig syre och överleva - men hur  vi andas kan i sin tur vara avgörande för hur vi mår såväl fysiskt som psykiskt. Andningen har i tusentals år varit ett verktyg som använts för att bota sjukdomar och förbättra hälsan, med hjälp av vår 28 dagars andningscoaching kan du själv få uppleva vilken enorm kraft andningen kan ha på ditt välmående och din livskvalitet!"

-Better Breathing

28 DAGARS ANDNINGSCOACHING

Hur vet jag om Better Breathing är för mig?
Om du känt av minst ett av följande symptom någon gång under den senaste månaden så är 28 dagars andningscoaching lösningen för dig*!


-Du sover dåligt och vaknar ofta med torr mun

-Du snarkar/lider av sömnapné

-Du upplever dig ofta stressad och/eller ångestfylld

-Du har svårt att koncentrera dig

-Du har svårt att hantera dina känslor

-Du är ofta stel och spänd i dina muskler

-Du har ofta ont i huvudet

-Du känner dig begränsad i din fysiska prestation

-Du upplever att din andning ofta är ytlig och snabb

-Du är ofta sötsugen

-Du har högt blodtryck

-Du har astma

-Du har nedsatt lungfunktion efter år av rökning

-Du är redo för en ny utmaning som främjar din hälsa, ditt välmående och din livskvalitet!

*Du behöver inga tidigare erfarenheter för att kunna ta del av tjänsten. 28 dagars andningscoaching med Better Breathing passar alla oavsett ålder, kön, nuvarande hälsoproblematik och fysiska kapacitet.

Vad ingår i 28 dagars andningscoaching?

Tjänsten är utformad i 4 olika block och tar dig genom nya utmaningar, övningar och tekniker som kommer ge dig en större förståelse & kunskap kring din hälsa och hur du med hjälp av andningen kan förbättra den.

-Personlig coaching och stöd via mail

-Uppföljning varje vecka

-Andningsövningar, tekniker och utmaningar

-Noggrann beskrivning kring hur du ska andas på ett optimalt sätt och varför

-Kunskap och information kopplad till andningen och hälsan i ett lättförståeligt format

-Verktyg för hur du kan förbättra din fysiska kapacitet med hjälp av andningen

-Verktyg för hur du kan förbättra ditt psykiska välmående med hjälp av andningen

-Enligt oss den viktigaste nyckeln till din hälsa

Vad kostar 28 dagars andningscoaching med Better Breathing?

999kr

Vad kan jag förvänta mig för resultat av 28 dagars andningscoaching?

Med hjälp av Better Breathing kan du bland annat förvänta dig resultat* i form av;

-Mer energi

-Bättre sömn

-Ökad fettförbränning

-Bättre koncentrationsförmåga

-Mindre stress och ångest

-Jämnare humör

-Förbättrad fysisk kapacitet

-Starkare hjärta

-Ökad personlig utveckling och personliga insikter

-Minskad smärta/spänningar

-Förbättrad astma

-Bättre sexliv

*Resultaten kan variera beroende på din nuvarande hälsa, din ambitionsnivå under veckorna samt om du riktar in dig på ett specifikt mål med andningen eller inte.

Önskad uppstart

ANSÖKAN
28 DAGARS ANDNINGSCOACHING

bottom of page