top of page
blank.jpg

"Människan klarar sig veckor utan mat och dagar utan vatten, men bara några få minuter utan syre. Det säger en del om hur viktig andningen är för vår överlevnad. Med det sagt så krävs det egentligen enbart att vi andas för att kroppen ska få i sig syre och överleva - men hur  vi andas kan i sin tur vara avgörande för hur vi mår såväl fysiskt som psykiskt. Andningen har i tusentals år varit ett verktyg som använts för att bota sjukdomar och förbättra hälsan, med hjälp av vår andningsguide med 28 dagars andningsträning kan du själv få uppleva vilken enorm kraft andningen kan ha på ditt välmående och din livskvalitet!"

-Better Breathing

Om Better Breathing Andningsguide med 28 dagars andningsträning

Denna guide är uppdelad i två delar där den första delen ger dig information och kunskap om andningen och hur den påverkar oss människor och vår hälsa. Den andra delen består av 4-veckors andningsträning där du får verktyg och vägledning för att på egen hand förbättra din andning och svart på vitt se hur den i sin tur påverkar dig och ditt mående. Vår vision är att du efter att ha läst igenom denna guide och utfört vår 4-veckors andningsträning ska ha fått en djupare förståelse om både dig själv, dina andningsvanor och hur dessa i sin tur påverkar dig i din vardag. Vi hoppas även att du ska känna att du fått verktyg som du enkelt kan använda dig av för att exempelvis minska stress, hantera stressiga situationer och lättare ta dig an tuffa utmaningar.

Hur vet jag om Better Breathing är för mig?
Om du känt av minst ett av följande symptom någon gång under den senaste månaden så är vår andningsguide högst troligt lösningen för dig!


-Du sover dåligt och vaknar ofta med torr mun

-Du snarkar/lider av sömnapné

-Du upplever dig ofta stressad och/eller ångestfylld

-Du har svårt att koncentrera dig

-Du har svårt att hantera dina känslor

-Du är ofta stel och spänd i dina muskler

-Du har ofta ont i huvudet

-Du känner dig begränsad i din fysiska prestation

-Du upplever att din andning ofta är ytlig och snabb

-Du är ofta sötsugen

-Du har högt blodtryck

-Du har astma

-Du har nedsatt lungfunktion efter år av rökning

-Du är redo för en ny utmaning som främjar din hälsa, ditt välmående och din livskvalitet!

Vad kan jag förvänta mig för resultat av denna guide och 28 dagars andningsträning?

Du som tar dig an denna guide och aktivt arbetar med kunskapen och verktygen som guiden tillhandahåller kan  förvänta dig positiva hälsoeffekter så som*;

-Mer energi

-Bättre sömn

-Ökad fettförbränning

-Bättre koncentrationsförmåga

-Mindre stress och ångest

-Jämnare humör

-Förbättrad fysisk kapacitet

-Starkare hjärta

-Ökad personlig utveckling och personliga insikter

-Minskad smärta/spänningar

-Förbättrad astma

-Bättre sexliv

*Resultaten kan variera beroende på din nuvarande hälsa, din ambitionsnivå under veckorna samt om du riktar in dig på ett specifikt mål med andningen eller inte.

Better Breathing Andningsguide

bottom of page